HJELP - jeg har leid ut med strøm inkludert. Hva gjør jeg? - Utleiemegler Sør

HJELP – jeg har leid ut med strøm inkludert. Hva gjør jeg?

Strømprisene er rekordhøye og ekstremt variable denne høsten. For de utleierne som har leid ut med strøm inkludert er ikke dette et positivt bidrag inn i deres kontantstrøm eller regnestykker. Vi får stadig inn forespørsler fra utleiere som lurer på om de kan justere husleien i takt med strømprisene, ettersom det ikke var dette de hadde sett for seg da avtalen ble inngått. Spørsmålet er altså, kan man sette opp leieprisene, om du har strøm inkludert, grunnet ekstremt høye strømpriser?

Det eneste svaret på det er NEI. Utleiere som har gått i fellen med å leie ut med strøm inkludert, kan ikke skru opp husleien selv om strømmen nå er blitt mye dyrere. Man må stå i det og håpe på bedre strømpriser utover våren. Det er dog et unntak her, hvis man har avtalt at strømmen skal betales særskilt i tillegg til husleien, eller at huseier dekker strømregning opp til et makstak, mens leietaker må dekke overskytende. 

 

Vårt beste tips er å høflig påminne leietaker om hvordan man kan spare strøm. De fleste vil ha forståelse for at man tipser om det i en tid med så høye strømpriser og en hyggelig hilsen. Om det er en vedovn, så kan du vurdere å foreslå å gå sammen med leietakerne om å kjøpe inn ved.  

 

LES VÅRE TIPS I SAMARBEID MED NORGESENERGI OM HVORDAN SPARE STRØM.

 

Ifølge husleieloven så har man kun to lovlige muligheter til å øke husleien, som er tydelig definert gjennom leieprisvernet. Det er henholdvis (1) regulering i henhold til konsumprisindeks og (2) regulering til gjengs leie

 

Regulering i henhold til konsumprisindeks kan gjøres tidligst ett år etter at leieforholdet ble inngått, men kan kun gjøres ved at det er avtalt skriftlig mellom begge parter i kontrakten. Endringen i husleien kan da økes årlig i samsvar med generell prisvekst i samfunnet, nærmere bestemt indeksregulering etter konsumprisindeksen (KPI). 

 

Gjengs leie er noe man kan ta i bruk hvert tredje år, om man mener prisnivået har økt eller sunket mer enn indeksreguleringen man har mulighet til å gjøre årlig (konsumprisindeksen). Dette kan kreves av både leietaker og utleier etter at leieforholdet har vart i 2 år og 6 måneder, om man ikke har gjort andre endringer i husleie enn å indeksregulere.

Iverksettelse av gjengs leie kan tidligst iverksettes 6 måneder etter at leietaker har fått skriftlig beskjed om det fra utleier. Det er viktig å påpeke at gjengs leie handler om gjennomsnittsleie fra tilsvarende husrom med samme størrelse, standard, alder, beliggenhet og avtalevilkår. Det er dermed ikke nødvendigvis det samme som markedsleie.

 

Standarden i Utleiemegler Sør er at vi gjør en årlig KPI-regulering av husleien for våre huseiere, samtidig som vi alltid oppfordrer til at strømmen betales separat av leietaker for å forhindre interessekonflikter og støy. 

 

Ønsker du tips av oss til å sette opp din leiekontrakt? Ta gjerne kontakt med Mikal eller Hanne på mikal@utleiemeglersor.no  / hanne@utleiemeglersor.no