Vi har tilgang til de beste leietakerne på Sørlandet - ønsker du å leie ut til IK Start? - Utleiemegler Sør

Vi har tilgang til de beste leietakerne på Sørlandet – ønsker du å leie ut til IK Start?

Som Sørlandets ledende utleiemegler liker vi å si at vi har tilgang på de beste leietakerne på Sørlandet gjennom vårt nettverk og våre samarbeidspartnere. Et godt eksempel på dette er samarbeidet vårt med IK Start – hvor Utleiemegler Sør er stolt sponsor.  I praksis betyr dette at vi leier ut til Start-systemet for å finne gode midlertidige boligløsninger for spillere, støtteapparat og øvrige ansatte som gjerne er i byen på en tre-års-kontrakt.