Sjekkliste: Brannsikkerhet i bolig - Utleiemegler Sør

Sjekkliste: Brannsikkerhet i bolig

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten i huset. Ved jevnlig egenkontroll kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er Brannvernforeningens enkle skjema for egenkontroll:

HVER DAG FØR DU GÅR UT DØRA ELLER LEGGER DEG
□ Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
□ Sjekk at øvrige apparater og belysning er slått av
□ Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket
□ Sjekk at levende lys er slokket

HVER MÅNED
□ Test røykvarslerne ved å bruke testknappen
□ Test jordfeilbryteren i sikringsskapet

HVERT KVARTAL
□ Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
□ Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
□ Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
□ Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

HVERT HALVÅR
□ Gjennomfør en brannøvelse for hele familien
□ Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
□ Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet

HVERT ÅR
□ Bytt batteri i røykvarslerne
□ Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger
□ Test røykvarslerne med røyk
□ Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr

HVERT FEMTE ÅR
□ Få en godkjent el-installatør til å gjøre en el-sjekk i boligen
□ Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet

HVERT TIENDE ÅR
□ Skift ut røykvarslerne med nye
□ Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet

 

Ta kontakt
Utleiemegler Sør har samarbeidsavtale med Firesafe som er Nordens største leverandør av brannsikringstjenester.
Ta kontakt med Firesafe dersom du er usikker på brannsikkerheten i din bolig.

Firesafe.no
Eivind Ruud-Nilsen
eivind.ruud-nilsen@firesafe.no