Nye Veier velger Utleiemegler Sør - Utleiemegler Sør

Nye Veier velger Utleiemegler Sør

Veibyggeselskapet Nye Veier var våren 2022 på jakt etter utleiemeglere som kunne bistå dem med utleie av boliger som de hadde ervervet i forbindelse med sine utbyggingsprosjekter. Utleiemegler Sør hadde allerede bistått selskapet siden januar 2021, gjennom et minianbud, med et pilotprosjekt. Piloten var en suksess som gjorde at Nye Veier la ut et anbud over hele Norge.

Utleiemegler Sør ble tildelt oppdraget de to rammekontraktene selskapet bydde på. Det er en milepæl å signere rammeavtale med Nye Veier om utleiemeglertjenester for E39 og E18. Det betyr at Utleiemegler Sør skal bistå med utleie av boliger fra Ålgård i vest til Langangen i øst.

   – “Dette er en stor anerkjennelse for vår del å få en stor offentlig aktør på kundelisten. Vi har svært gode erfaringer med Nye Veier som boligutleier til nå – og gleder oss til å forvalte deres utleieboliger de neste årene” sier Mikal Fjellvang, daglig leder i Utleiemegler Sør.

Marianne Ertsaas, seniorrådgiver for forvaltning i Nye Veier trekker frem spesialkompetansen på utleie som en viktig del av samarbeidet mellom partene.    

   – “For vår del skal vi være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, som betyr at vi heller søker samarbeid med fagspesialister på slike oppdrag som er utenfor kjernen av vårt samfunnsoppdrag. Samarbeidet vårt med Utleiemegler Sør strekker seg tilbake til et prøveprosjekt i 2021 med utelukkende positive og gode erfaringer” sier Ertsaas.

Fra Utleiemegler Sørs side betyr dette at vi håndterer en portefølje fra Ålgård i vest til Langangen i Øst – som vår dyktige utleiemegler Kristoffer Fidjestad har stålkontroll på og er eneste kontaktperson for alle kundens leieforhold.

Har du flere utleieboliger – og kunne tenkt deg kun en kontaktperson? Ta kontakt med Kristoffer Fidjestad på kristoffer@utleiemeglersor.no eller 48 86 06 89

Om partene:

Nye Veier: Et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier og jernbane. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier er en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. 

Utleiemegler Sør: Sørlandets lokaleide eiendomsmeglerforetak som kun driver med boligutleie. Utleiemegler Sør står for kvalitet og leverer alltid det lille ekstra. Vi ønsker å forenkle hverdagen til boligeiere ved å gjøre boligutleie trygt og enkelt. Sammenlagt representerer selskapet flere tiår med erfaring innenfor lokal eiendom og entreprenørvirksomhet i Kristiansand. Det er enkelt å leie ut gjennom oss; du gir oss nøkkelen, så ordner vi resten. Med vår lokale forankring og kunnskap har vi en ambisjon om å være det naturlige førstevalget av utleiemegler på Sørlandet.