Skal du holde privatvisning? Her er koronatiltakene du burde følge - Utleiemegler Sør

Skal du holde privatvisning? Her er koronatiltakene du burde følge

Mikal Fjellvang, daglig leder og eiendomsmegler MNEF i Utleiemegler Sør har følgende anbefaling til deg som skal holde privatvisning:

 • Send først en videovisning
 • Ta med antibac
 • Unngå håndhilsing – men smil
 • Hold god avstand
 • Send melding om koronatiltak før visning. Bruk gjerne denne SMS´en:
  “Hei og velkommen til visning. Tiltak mot korona er følgende: Vi håndhilser ikke, men smiler. Vi holder god avstand og bruker maks 15 minutt sammen. Jeg tar med antibac. Forutsetter at dere er friske og ikke er i karantene. Sjekk ut utleiemeglersor.no/korona for mer info. Vi sees snart.”


For å kunne gjennomføre visninger er det flere hensyn å ta, og ved å følge punktene under bidrar du til å redusere smittefaren på visning. Her er koronaretningslinjene fra Eiendom Norge:

 Retningslinjer for visning

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 1 meters avstand til andre på visning
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 • Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering. Vurderingsmomenter er boligens størrelse, tilkomst og utforming for å sikre meglers mulighet til å holde oversikt for en trygg gjennomføring.
 • Ha oversikt over navn på deltakerne på visning, slik at man kan bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing.
 • Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 • Der hvor myndighetene har fastsatt lokale restriksjoner som følge av smitteutbrudd, skal megler alltid påse et disse etterleves.
 • Dersom det i ettertid viser seg at det har deltatt en smittet person på visning, skal megler oversende informasjon til kommuneoverlegen med navnet på samtlige deltakere på visning. Megler skal ikke selv kontakte visningsdeltagere og informere om smitte.

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.  

 • Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1 meters avstand
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

 

FHI sin definisjon av “andre nærkontakter”

Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert. Alle nærkontakter skal i karantene. 

Smitterisikoen påvirkes mest av mengde og grad av fysisk nærhet. I tillegg har det betydning om den smittede hoster eller nyser mye, om man deler på et lite luftvolum innendørs, og om kontakten er i den mest smittsomme perioden tidlig i sykdomsforløpet.

Andre nærkontakter

 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Utleiemegler Sør anbefaler at visningen varer i mindre enn 15 minutter og at man forsøker å holde så god avstand som mulig. Følg med på rådene til https://helsenorge.no/koronavirus

Kilder:
Eiendom Norge
FHI

Sist oppdatert: 9. september