Hvordan ser leiemarkedet ut på Sørlandet? - Utleiemegler Sør

Hvordan ser leiemarkedet ut på Sørlandet?

Ifølge en nylig rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) eier 76,4% av husholdningene i Norge boligen sin, mens resten velger å leie. Norge skiller seg betydelig ut fra andre europeiske land, med en bemerkelsesverdig høy eierandel sammenlignet med nabolandene Sverige, Danmark, og Tyskland, hvor eierandelen ligger mellom 50-70%. Men hvordan står Sørlandet seg i forhold til resten av Norge og Europa?

Vi har analysert SSBs tall fra 2022 for utvalgte kommuner på Sørlandet. I tabellen i toppen av siden kan du se prosentandelen av leieboere i disse kommunene.

Det er signifikant variasjon i andelen leieboere mellom kommunene i Agder, med Bykle øverst med 29,4% og Farsund nederst med 13,4%. En interessant observasjon er at kommuner med populære skisteder som Bykle, Sirdal, Åseral, og Valle (29,4% / 25,8% / 24,1% / 22,9%) har en høy andel leietakere. Vår hypotese er at dette skyldes sesongarbeidere som midlertidig bor i disse mindre kommunene, noe som kan forklare den høye andelen leieboere.

Som forventet er studentbyene Grimstad og Kristiansand dominerende, med henholdsvis 26% og 24,4% av befolkningen som leier bolig. Dette kan tilskrives studentene som utgjør en betydelig del av leiemarkedet, spesielt siden Studentsamskipnaden i Agder har blant de laveste dekningsgradene i landet.

Hvis du lurer på nytteverdien av denne listen, kan den gi deg en god indikasjon på boligmarkedet i et område du vurderer å investere i utleiebolig, for å få bedre innsikt i tilbud og etterspørsel i ditt lokale utleiemarked.

Hvis du er nysgjerrig på utleiemarkedet i din kommune eller vurderer å leie ut bolig i disse kommunene, kan du kontakte Sørlandets ledende utleiemegler på post@utleiemeglersor.no eller ringe 38 60 20 99.