Hvem har ansvar for snømåking i leieforholdet? - Utleiemegler Sør

Hvem har ansvar for snømåking i leieforholdet?

Når vinteren kommer, er det mange forpliktelser og ansvarsområder som dukker opp for både utleiere og leietakere. Et av spørsmålene som ofte oppstår, er hvem som egentlig har ansvaret for snømåking i et leieforhold?

Leieavtalen går først og definerer dette
I de fleste leieavtaler er det vanligvis bestemmelser om hvilke vedlikeholdsoppgaver som tilfaller leietaker og utleier. Snømåking kan være en del av disse bestemmelsene, men det kan variere fra avtale til avtale – så her er det leieavtalen som er førende.

Derfor er det første skrittet for å avgjøre hvem som har ansvaret for snømåking i leieforholdet å lese gjennom leieavtalen grundig.I noen tilfeller kan leieavtalen eksplisitt fastslå at snømåking er en plikt for leietaker. Dette betyr at leietakeren er ansvarlig for å fjerne snø fra inngangen, gangveier og andre områder rundt eiendommen. Hvis avtalen sier dette, må leietakeren følge disse retningslinjene og sørge for at snøen blir fjernet i henhold til avtalte tidsrammer.

I de fleste tilfeller er ansvaret for snømåking spesifisert i leieavtalen. Men hvis du leier et helt hus, inkludert utendørsarealer, er det vanligvis leietakerens ansvar å ta seg av snømåkingen for de områdene som inngår i leieavtalen. Dette gjelder selv om leieavtalen ikke uttrykkelig nevner snømåking, da det anses som en naturlig del av vedlikeholdet for de leide områdene. Så husk å ta hånd om snømåkingen for de utendørsområdene du leier, selv om det ikke er spesifikt nevnt i leieavtalen.

Utleiemegler Sør standardkontrakt sier at leietaker har ansvar for eventuell plenklipping, luking av bed, snømåking og renhold av fortau/gårdsrom.

På den annen side kan leieavtalen også si at utleieren har ansvaret for snømåking. Dette betyr at utleieren må sørge for at eiendommen blir ryddet for snø og is. Her kan leietakeren kan imidlertid ha ansvar for å varsle utleieren om behovet for snømåking.