Hva er fordelen med å leie bolig gjennom en profesjonell utleiemegler? - Utleiemegler Sør

Hva er fordelen med å leie bolig gjennom en profesjonell utleiemegler?

Du er kanskje på boligjakt – og registrerer at det finnes et stort antall tilgjengelige utleieboliger på markedet. Majoriteten leies ut av private, ikke profesjonelle utleiere som er en god løsning og som vi trenger i det norske boligmarkedet. Samtidig er det også enkelte profesjonelle utleiemeglere som man kan leie bolig av. 

En utleiemegler bistår  med alt praktisk og juridisk rundt utleie av bolig for de som eier utleieboligen – og blir leietakers kontaktperson gjennom hele leieforholdet. Gjennom å leie med en profesjonell part som mellommann vet du at dine rettigheter er ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter – samtidig som du får svar i løpet av kort tid fordi du forholder deg til profesjonelle som arbeider med boligutleie på fulltid.

Prosessen med å leie via Utleiemegler Sør er smidig og grundig for å sørge for at det blir en god match – slik at du som leietaker får en bolig som tilfredsstiller dine behov.

Når dette er gjennomført, så sørger man for å opprette depositumskonto i leietakers navn, før leietaker får første faktura på husleie ved innflytting. På innflytting vil du gå gjennom utleieboligen sammen med en av våre eiendomsmeglere for å dokumentere en innflyttingsprotokoll med bilder som signeres av begge parter.

Er du på jakt etter en utleiebolig? Sjekk ut vårt utvalg av flotte boliger på Sørlandet

Om du ikke leier gjennom Utleiemegler Sør, så har vi noen tips til deg med rettigheter som du må sikre er ivaretatt:

  • Sørg for å ha en skriftlig kontrakt signert av begge parter der man er enige om sentrale betingelser som kontraktslengde, oppsigelsesbetingelser, hva som er inkludert av internett etc, møblering eller lignende.
  • Sørg for at du får en depositumskonto i bank som står på ditt eget navn hvor utleier betaler kostnaden – aldri betal depositum til utleiers private konto
  • Lag en skriftlig protokoll fra innflytting som begge parter signerer med bilder og dokumentasjon om boligens tilstand ved innflytting – dette reduserer risikoen for konflikt.