Har du en utleieforsikring? - Utleiemegler Sør

Har du en utleieforsikring?

Er du kunde i Utleiemegler Sør – så er svaret på det ja. Du har en utleieforsikring gjennom Utleiemegler Sør i Tryg, et av Norges største og ledende forsikringsselskaper.

Men hvorfor trenger man en utleieforsikring? Det trenger man fordi en ordinær boligforsikring i utgangspunktet ikke dekker skader som forårsakes av leietaker. Det kan fort bli en dyrekjøpt erfaring for en utleier. 

Selv om man ønsker hyggelige leietakere, så er det godt å ha en forsikring som kan spare deg for bekymringer i leieperioden. Selv om du går gjennom en grundig prosess med å finne gode leietakere til din utleiebolig, så kan man risikere å oppleve at leietaker ikke overholder sine forpliktelser. Enten ved at det er skader på boligen ved endt leieforhold eller fordi husleien ikke betales. Som kunde i Utleiemegler Sør er du sikret at vi forskutterer deg din husleie hver eneste måned uavhengig av om leietaker betaler eller ikke – og du får utleieforsikring fra Tryg inkludert som en del av våre tjenester, uten at du betaler noe ekstra.

Dette er en god forutsetning å ha i bunnen fordi tre måneders depositum ikke nødvendigvis vil dekke tapet av et misligholdt leieforhold. Dette fordi at summen av ubetalt husleie, skader på boligen og/eller kostnader til utkastelse kan bli titusener, om ikke hundretusener, av kroner. 

Vi er stolte av å samarbeide med Tryg Forsikring, et av de største skadeforsikringsselskapene i Norden. Produktet som tilbys og er inkludert for alle våre kunder – utleieforsikring – er spesialtilpasset for boligutleie, og dekker tapt husleie, skader/økonomiske tap på utleiebolig og juridisk bistand. Det betyr at dersom et uhell skjer, så er våre kunder sikret og ivaretatt av vår utleieforsikring. Den eneste forutsetningen er at tegningsvilkårene for utleieforsikringen er fulgt, og at det er et leieforhold som formidlet av Utleiemegler Sør.

Det betyr at utleieforsikringen gir utleier dekning for tap innenfor vilkårene, dekning for tap utover det som dekkes av depositumet:

Skade på husrom:
Utleieforsikringen dekker opp til 500 000 kroner i skader på bolig og innbo utøvd av leietaker og/eller besøkende. 

Ubetalt husleie:
Utleieforsikringen dekker opptil 6 måneders ubetalt husleie. For å begrenset tapet vil Utleiemegler Sør utleier sammen med utleier begjære tvangsfravikelse til Namsmannen innen 6 uker etter opprinnelig betalingsfrist.

Utgifter i forbindelse med utkastelse:
Forsikringen dekker nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse (juridisk bistand, gebyrer, ubetalt strøm o.l.) inntil 30 000 kroner. 

Ønsker du å være en del av kollektivforsikringen til alle Utleiemegler Sørs kunder? Ta kontakt med oss idag for en uforpliktende befaring!

 

Eier du en eller flere utleieboliger?

Skriv inn telefonnummeret ditt her for å bli oppringt.