God fart i utleiemarkedet på Sørlandet - Utleiemegler Sør

God fart i utleiemarkedet på Sørlandet

Daglig leder i Utleiemegler Sør, Mikal Fjellvang, følger leiemarkedet på Sørlandet med argusøyne og er tett på det meste som skjer. Hans opplevelse er at leiemarkedet går godt i Kristiansand og omegn for tiden: 

 

“Vi ser at aktiviteten fra både utleiere og leietakere har tatt seg opp etter påske – og nå frem mot sommeren. Erfaringsmessig er dette perioden med mest trykk spesielt på etterspørsel fra leietakere som er betydelig høy nå før vi går inn mot sommeren” sier Fjellvang. 

 

I sterk kontrast til tidligere år, så har Kristiansand vært en boligprisvinner siste halvannet år. Dette har, i kombinasjon med økt prisvekst i samfunnet også påvirket utleieprisene. Fjellvang påpeker at de fleste utleiere gjerne KPI-justerer husleien, som gjør at prisene har økt 4-5%, eller korrigerer markedsleie når man skal ha nye leietakere. Et typisk eksempel er at en leilighet som kostet 10 500,- nå leies ut for 11 000,- mens en leilighet til 20 000 nå leies ut for 21 000,- 

 

Utleiemegler Sør opplever for tiden stor pågang, med mange nye oppdrag inn og høy aktivitet med visninger og signering av nye leiekontrakter for sine tre eiendomsmeglere. Utleiemegler Sør forteller at de raskeste studentene allerede har sikret seg et bosted for kommende skoleår og boliger som legges ut for leie går relativt raskt. Leietakere som skal ha et nytt sted å bo fra august oppfordres dermed til å begynne å kikke i markedet for å være ute i god tid. 

 

På samme tid ifjor registrete Utleiemegler Sør et betydelig underskudd i leiemarkedet i Kristiansand på større boliger av typen rekkehus, tomannsboliger og eneboliger som kun utgjorde 6% av ledige utleieboliger. Det er gledelig å se at det er et mer mangfoldig leiemarked i juni 2022, med utleieboliger for alle livsfaser, hvor samme type boliger nærmest har doblet seg og nå utgjør 11,5% av det totale leiemarkedet. 

 

Samtidig registrerer Utleiemegler Sør som operer i hele Agder at utbudet av leieboliger er dramatisk redusert øst i fylket. Det er færre ledige enheter i markedet i år kontra tilsvarende tidspunkt ifjor.


 

For kommentarer – kontakt daglig leder Mikal Fjellvang på mikal@utleiemeglersor.no eller 957 88 627