5+ - Utleiemegler Sør

Din samarbeidspartner og støttespiller innen boligutleie og forvaltning

Utleiemegler Sør tilbyr spesialtilpassede utleietjenester til profesjonelle eiendomsbesittere.
Vi har samarbeidsavtaler med bedrifter som trenger bolig, god kjennskap til studentmarkedet og et eget leietakerregister. Vår tilgang på potensielle leietakere gjør at boligene dine blir raskt utleid ved å bruke oss. Det gir deg løpende avkastning og verdiskapning.

 

Økonomisk trygghet

Vi krever inn leien slik at den kommer på konto til avtalt tid. Vår utleieforsikring dekker opp til 6 måneders tapt husleie og skader opp til 500 000 kroner. Det gir deg trygghet og forutsigbarhet.

Kun en kontaktperson

Alle våre utleiere har kun en kontaktperson som har ansvar for din portefølje. Kontaktpersonen har oversikt over alle dine enheter og sender deg månedlige rapporter om ønskelig.

Juridisk trygghet

Vi bruker kontrakter, husordensregler og protokoller som sørger for at boligen har trygge juridiske rammer. Vår utleieforsikring omfatter juridisk bistand og rådgivning ved eventuelle tvister.

Enkelt

Når du gir oss nøkkelen, så ordner vi resten. Vi ordner alt det praktiske med annonser, visninger, leiekontrakt, depositum, innkreving av leie og kommunikasjon med leietakere.

Utleiegaranti

Vi har utleiegaranti som betyr at du ikke skal betale noe til oss dersom boligen ikke blir utleid - da tar vi kostnaden. Vi pleier å si «ingen leietaker - ingen kostnad».

Gode leietakere

Vi kvalitetssikrer leietakere slik at boligen din har trygge og lange leieforhold - vi har strenge rutiner med kredittsjekk og referansesjekk. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med store deler av næringslivet og gode kontakter inn mot studentmarkedet.

"Utleiemegler Sør forvalter flere av våre enheter og er vår sparringspartner og rådgiver på boligutleie. De er hyggelige, tilgjengelige og sørger for at pengene kommer på konto til avtalt tid. Anbefales!"

Eiendomsinvestor

«Utleiemegler Sør forvalter ca. 20 boliger for oss. De forenkler hverdagen vår ved å ta seg av alt omkring leieforholdet. De sender også en månedlig rapport for hele vår portefølje»

Mur i Sør Eiendom