Utleiemegler Sør - Vi gjør boligutleie enkelt og trygt

Vi gjør boligutleie
trygt og enkelt

Utleiemegler Sør er et lokalt eiendomsmeglerforetak som kun driver med boligutleie. Vi ønsker å forenkle hverdagen til boligeiere ved å gjøre boligutleie trygt og enkelt.

Slik gjør vi det:

1. Bli oppringt av en utleiemegler

Legg igjen telefonnummeret ditt her, send en epost eller besøk oss i Festningsgata 38. I vår første samtale forteller du kort om boligen din før vi avtaler en gratis befaring.

2. Besøk av utleiemegler

Vår megler kommer på en gratis befaring og gir deg et tilbud med tilhørende utleietakst for din bolig - og med tips til hvordan du kan optimalisere boligen din for utleie.

3. Fotografering

Gode bilder er viktig for å presentere boligen på en best mulig måte. Når boligen er klar for fotografering kommer vi for å ta bilder.

4. Utleieprospekt og annonsering

Megleren tegner plantegning, utarbeider Finn-annonse og markedsfører boligen din på digitale flater.

5. Visninger og interessehåndtering

Vår utleiemegler er proaktiv og har rask responstid. Vi bruker våre kanaler og vårt interessentregister til å nå ut til potensielle leietakere og holder så mange visninger som skal til for å leie ut din bolig. Vi har utleiegaranti.

6. Utvelgelse av leietaker

Å velge riktig leietaker er viktig for et trygt og forutsigbart leieforhold. Vår megler kreditt- og referansesjekker potensielle leietakere. Vi velger en trygg leietaker for deg eller gir deg vår anbefaling om du selv ønsker å ta avgjørelsen.

7. Signering og depositum

Med din fullmakt signerer vår utleiemegler avtale med leietaker og sørger for at det opprettes og innbetales sikkerhetsstillelse for leieforholdet gjennom depositumskonto eller depositumsgaranti.

8. Innflytting

Vi foretar nøkkeloverlevering, går gjennom husordensregler og gjennomfører innflytningsprotokoll. Vår megler går gjennom og dokumenterer boligen rom for rom sammen med leietaker og viser rømningsveier og brannslukkingsapparat.

9. Oppfølging under leieperioden

Utleiemegler Sør står for all kommunikasjon med leietaker og krever inn husleien slik at utleier får pengene på konto til avtalt tid. Om det oppstår utfordringer tar vi oss av purring, inkasso, oversendelse til namsmann og eventuell utkastelse.

10. Om uhellet oppstår

Da skal ikke utleier bekymre seg. Megleren vår tar seg av de fleste problemene. Om det skulle skje noe med boligen som gjør at håndtverkere eller andre må inn, er vi behjelpelige med å bestille dette og gir deg gjerne råd på veien. Les mer om vår ueleieforsikring her.

11. Min side

Alle våre utleiere og leietakere finner en enkel oversikt over historikk, dokumentasjon og protokoller tilhørende leieforholdet på Min side.

12. Oppsigelse

Megleren håndterer oppsigelsen og forbereder leietaker på utflytting. Vi sender over sjekkliste, vaskeliste og prøver å avdekke eventuelle avvik fra innflyttingsprotokollen så tidlig som mulig.

13. Finne ny leietaker

For å sikre 100% utleiebelegg starter arbeidet med å finne ny leietaker så raskt som mulig. Vi prøver først å finne leietakere i vårt interessentregister slik at vi kan starte rett på steg 6 igjen. Om ikke går vi i gang med å reklamere for utleieobjektet i digitale flater.

14. Utflytting

Megleren skriver utflyttingsprotokoll, tar bilder og gjennomfører en nøye sjekk av rengjøring. Ved eventuelle krav/avvik avklarer megleren forlik med Husleietvistutvalget før det gjennomføres depositumsoppgjør.

Eier du en eller flere utleieboliger?

Skriv inn telefonnummeret ditt her for å bli oppringt.